Le Grand Tour

Forberedelser til 'Den Store Tur'

. . . og ruten

Cykle fra Nordkapp til Gibraltar, ca. 5.600 km. Hvorfor? - ikke for at sætte ny rekord (det lader jeg yngre kræfter om evt. at forsøge), men blot det at gennemføre og kunne sige ’Yes, I did it’ – og sidst men ikke mindst så cykler jeg turen til fordel for Børnecancerfonden.

Jeg er ikke sprinter på nogen måde, men jeg kan cykle kilometer efter kilometer og kroppen har tilsyneladende en god evne til af restituere sig. Det var mit håb, at kunne gennemføre turen på 30 dage. - Det blev til én måned plus 2 dage incl. 2 hviledage

Ruten gik fra Nordkapp ud til den Botniske bugt. Langs med samme til lidt nord for Stockholm hvorfra jeg cyklede til Göteborg. Fra Frederikshavn ned over den jyske højderyg og gennem Nordtyskland, passerede lidt af Holland og gennem Belgien. I Frankrig cyklede jeg lidt øst forbi Paris og sigter efter Pyrenæerne længst på vest. Turen forsatte tværs over den spanske højslette for at afsluttes ved Gibraltarklippen.

Den daglige rute havde jeg i detalje på min Garmin Edge 705, der afstemtes med følgevognens GPS’er så vi som et minimum mødes ved samme rast ved dagens slutning. 🤩