Hermed retter jeg en stor tak til alle, som har bidraget til, at alt det fundmentale kom på plads, så ReTouren kan blive gennemført i 2014, det være sig det økonomiske af enhver art. Min tak går også til de, som har givet tilsagn om at yde bistand i form af naturalier til turen.

 

                        Manden, som afleverede papkassen med penge

                                                             Faaborg Rygcenter 


 

  GripGrab

never lose your grip

                                  

 DCF - Højfyn (Assens Kommune)

Føtex i Faaborg

"Vi tænker på din sundhed"
Faaborg Løve Apotek
www.faaborgapotek.dk

Svendborg Skilte & Reklamer ApS

                                             Garmin Nordic Denmark A/SDagli'Brugsen Brahetrolleborg

x
treme

xtreme-sport.dk